O R G A N I Z I N G    C O M M I T T E E :

 
WORKSHOP CO-CHAIRS 
Hsinchun Chen The University of Arizona
• Chris Yang Drexel University
• Michael Chau The University of Hong Kong
Shu-hsing Li National Taiwan University
 

 


Chengdu, China | April 11-12, 2007
© 2004-2006 Chinese University of Hong Kong, University of Arizona